OGŁOSZENIE - Uczniowie klasy czwartej technikum

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół informację o wynikach egzaminu z kwalifikacji zawodowych uczniowie klasy czwartej Technikum Naszej szkoły  otrzymali przez  wychowawcę klasy . Wszyscy zdający, którzy nie zdali egzaminu, mogą złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2020 r. deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec - lipiec 2020 r. Deklaracja jest do pobrania na stronie OKE Kraków.

Wzór deklaracji

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160309140038389