Kształcenie na odległość

Poniżej znajduje się link do strony MEN, na której wyjaśniono zasady kształcenia na odległość uwzględniając specyfikę kształcenia w różnych typach szkół. Proszę o zapoznanie się z pismem i rozporządzeniem - na podstawie ww. informacji na konferencji on-line, którą mamy zaplanowaną na 23.03-2020r. o godz. 10.00 umówimy szczegółowe rozwiązania dla Naszej szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne