Dziennik elektroniczny i zdalne nauczanie...

związku z prowadzeniem nauczania na odległość w systemie zdalnym informuję, że wdrażamy kolejny kanał do prowadzenie ww. zajęć z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
Poniżej instrukcja do logowania do dziennika elektronicznego: Instrukcja jak logować się do systemu UONET+

Zobowiązuję wszystkich uczniów do zalogowania się do dziennika elektronicznego najpóźniej do dnia 22 marca 2020r. do godz. 18.00 / tj. niedziela / i utworzenia swojego konta - w celu uruchomienia dziennika elektronicznego skorzystaj z zakładki "dziennik elektroniczny" znajdującej na Naszej stronie internetowej.

Od poniedziałku rozpoczniemy także nauczanie za pomocą kolejnego narzędzia platformy zdalnego nauczania Microsoft Teans. Szczegółowe instrukcje do zalogowania się do ww. systemu przekażemy Wam poprzez dziennik elektroniczny.
 
Logowanie do dziennika elektronicznego: https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatdebicki/004361/