Musztra indywidualna i zespołowa.

b_150_100_16777215_00_images_muuuuq.jpgW dniu 18 lutego 2020 roku grupa młodzieży z klasy 1 LO uczestniczyła w zajęciach z musztry prowadzonych przez mł. chor. Krzysztofa Dudka z RCI Kraków. Tematem zajęć była musztra indywidualna, przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej oraz musztra zespołów  drużyny / plutonu,  zmiana  ugrupowania rozwiniętego: szereg i dwuszereg w ugrupowanie marszowe rząd, kolumna dwójkowa, kolumna czwórkowe.

Zajęcia miały na celu  naukę nowych elementów musztry indywidualnej i zespołowej. Zajęcia były świetnie przygotowane, dziękujemy mł. chor Krzysztofowi Dudkowi za poświęcony czas i zaangażowanie w kształtowanie wzorowych postaw uczniów klasy mundurowej.