Zapoznanie z bronią i regulaminy musztry.

b_150_100_16777215_00_images_but3.jpgW dniu 4 lutego 2020 r  odbyły się kolejne zajęcia  z edukacji mundurowej dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego.  Dzisiejsze zajęcia miały na celu zapoznanie kadetów z bronią oraz ćwiczenia z  regulaminami musztry. Uczniowie zostali podzieleni na 2 punkty szkolenia.

 Ćwiczenia z zakresu regulaminów musztry  prowadził st. szer. Jan Rec żołnierz kompanii reprezentacyjnej WP służący obecnie w 33 blp z Dębicy. 

Prowadzący zapoznał kadetów z podstawami regulaminów musztry, uczniowie uczyli się przyjmować postawę swobodną i  zasadniczą. Następnie  kadeci wykonywali zwroty w dwuszeregu oraz uczyli się  występować z szeregu. W najbliższym czasie zaplanowano kolejne zajęcia aby młodzież doskonale opanowała musztrę, która jest niezbędna podczas wystąpień indywidualnych i grupowych.

Na drugim punkcie szkoleniowym dowodził ppor. Adam Szela który zapoznał uczniów z obsługą i budową broni oraz przypomniał przepisy bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią. Uczniowie zostali zapoznani również z postawami strzeleckimi  które w przyszłości będą ćwiczyć.

 Zajęcia były niezwykle ciekawe szczególnie broń ćwiczebna wzbudziła zainteresowanie młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy  uczniowie  z klas mundurowych opanują  w stopniu bardzo dobrym treści przekazywane przez prowadzących zajęcia instruktorów - żołnierzy.

Zajęcia zorganizowała Pani Justyna Szerszeń

b_150_100_16777215_00_images_but1.jpgb_150_100_16777215_00_images_but2.jpgb_150_100_16777215_00_images_but.jpg