W związku z licznym zapytaniami poniżej informacja dla uczniów dotycząca staży w Hiszpanii i Włoszech….

Informuję uczniów klas technikum Naszej Szkoły, że dyrektor szkoły złożył wniosek w ramach programu „Erasmus+ rok konkursowy 2020” na organizację staży dla uczniów w Hiszpanii – miasto Granada i Malaga oraz we Włoszech – miasto Werona. W przypadku pozytywnej weryfikacji ww. wniosku  przez Narodową Agencję będzie obowiązywał Regulamin Naboru, który jest przez Was do pobrania w poniższym załączniku. W przypadku I grupy stażystów kryteria naboru będą dotyczyć m.in. wyników nauczania, frekwencji, sprawowania na koniec  roku szkolnego 2019/2020 a dla II grupy roku szkolnego 2020/2021.

W związku z powyższym przekazujemy Wam Regulamin Naboru już teraz tak aby osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogły już teraz przygotować się do „aplikowania” i z większym wysiłkiem i zaangażowaniem podjęły wysiłek związany z osiągnięciem lepszych wyników w nauce i frekwencji.

Jednocześnie informuję, że w naborze do II grupy projektowej będą mogli brać udział także Nasi przyszli uczniowie, którzy rozpoczną naukę w Naszej Szkole od 1 września 2020r.

Regulamin naboru - Erasmus+ 2020r.

Poniżej linki do stron internetowych  Naszych Partnerów w Hiszpanii i Włoszech:

https://universalmobitaly.com/

https://www.facebook.com/mobilityprojects/

https://www.mobilityprojects.com/pl/

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Universal-MobItaly-109981003761504/

Z projektowym pozdrowieniem: ZP