IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży"

b_150_100_16777215_00_images_forum.jpgW dniach 9-10 stycznia 2020 r., w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” w którym wzięła udział Pani Justyna Szerszeń. Tematem Forum były nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wiążące się z możliwością tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego.

Kolejnym tematem konferencji było omówienie  programu szkolenia uczniów oddziałów przygotowania wojskowego oraz sposoby ich finansowania. Poruszono również temat  sposobów pozyskiwanie mienia poza resortem obrony narodowej a niewykorzystywanego w Siłach Zbrojnych, przydatnego w prowadzeniu klas mundurowych. Kolejnym ciekawym tematem było doskonalenie zawodowe pod kątem realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego. Forum było niezwykle ciekawe, wystąpienia były bardzo szczegółowe i zawierały informacje jak profesjonalnie prowadzić klasy mundurowe. Szczególnie wymiana doświadczeń pomiędzy osobami, które od kilku lat prowadzą klasy mundurowe okazała się niezwykle pomocna i cenna. Mam nadzieję, iż w naszej szkole również powstaną nowe Oddziały Przygotowanie Wojskowego.

                                                                                   Szerszeń Justyna

b_150_100_16777215_00_images_forum1.jpgb_150_100_16777215_00_images_forum2.jpg