Musztra zespołowa i indywidualna klas pierwszych.

b_150_100_16777215_00_images_muszzt1.jpgW dniu 12 grudnia 2019 r  odbyły się kolejne zajęcia  z edukacji mundurowej dla uczniów klasy Liceum Ogólnokształcącego.  Dzisiaj st. szer. Jan Rec żołnierz kompanii reprezentacyjnej WP służący obecnie w 33 blp z Dębicy  zapoznał uczniów klasy pierwszej LO z podstawami regulaminów musztry. Uczniowie ćwiczyli ustawienia w dwójkach i oddawanie honorów oraz przemieszczanie się w marszu. Podczas tych zajęć młodzież  poznała podstawy musztry indywidualnej i zespołowej.

 Zajęcia bardzo podobały się uczniom którzy chętnie doskonalili poprawność wykonania ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy  uczniowie  z klas mundurowych opanują  w stopniu bardzo dobrym zasady określone w regulaminie musztry  i będą godnie reprezentować szkołę podczas wielu uroczystości.

b_150_100_16777215_00_images_muszzt2.jpgb_150_100_16777215_00_images_muszzt3.jpg