Oliwia Pietrucha w półfinale Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

b_150_100_16777215_00_images_olimp1.jpgUczennica naszej szkoły Oliwia Pietrucha wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Uniwersytet Warszawski.

            20 października 2019 rozpoczął się pierwszy etap olimpiady na który Oliwia wysłała esej pt. „Bezpieczeństwo to priorytet.” Praca Oliwi została pozytywnie oceniona i uczennica dostała się do etapu okręgowego.

Podczas półfinału który odbył się 6 grudnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, uczniowie wzięli udział w wykładzie prof. Leszka Pawlikowicza: ,,Trzydzieści lat później… Zimna wojna i nową zimna wojna. Jak zmienił się stosunek sił?„ Następnie uczestnicy zmierzyli się z testem weryfikującym wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
i obronności. Oto tematyka olimpiady pokazująca ogrom materiału z którego trzeba było się przygotować:

 1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
 2. Bezpieczeństwo narodowe
 3. Ochrona ludności i obrona cywilna
 4. Zagrożenia czasu pokoju
 5. Zagrożenia występujące w czasie wojny
 6. Regionalne zagrożenia ekologiczne oraz energetyczne
 7. Wybrane elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
 8. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
 9. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)
 10. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym
 11. Systemy bezpieczeństwa i współpracy
 12. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa
 13. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”

 

 Po ogłoszeniu wyników okazało się, iż Oliwia znalazła się na zaszczytnym 12 miejscu w województwie podkarpackim.

Uczennicę do olimpiady przygotowywała Pani Justyna Szerszeń

Gratulujemy naszej uczennicy.