Marnując żywność - marnujesz planetę

    b_150_100_16777215_00_images_marnow.jpgCorocznie w  naszej szkoły obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Jego celem jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem. Podejmuje się szereg inicjatyw pragnąc zwrócić uwagę na paradoks związany z tym że problem niedożywienia ciągle dotyczy kilku milionów ludzi żyjących w ubóstwie gdy jednocześnie znajdujemy się w europejskiej czołówce jeśli chodzi o marnowanie żywności.

Aby  zapobiec temu zjawisku podejmujemy również działania edukacyjne w naszej szkole. Uczniowie klasy III TŻ przedstawili prezentację multimedialną pod hasłem "Marnując żywność - marnujesz planetę".