,,Trucizny z domowego komina” – cykl działań podejmowanych w Naszej szkole.

   b_150_100_16777215_00_images_trutt.jpg Szósty  rok trwa podjęta z inicjatywy p. dyrektora Sławomira Słysia, przy aktywnej pomocy pani Joanny Przeworskiej z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Dębicy akcja ,,Trucizny z domowego komina” propagująca konieczność działań zapobiegających paleniu śmieci w domowych kotłach.

    Polega ona na zorganizowaniu w Naszej szkole V edycji konkursu na plakat oraz prezentację multimedialną pod tytułem „Trucizny z domowego komina”, informującą o wpływie  zanieczyszczeń emitowanych z domowych palenisk na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka, dla uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu dębickiego.

    Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów przysłano 154 prace (107 plakatów i 47 prezentacji multimedialnych). Wzięło w nim udział osiem szkół ponadgimnazjalnych i trzynaście szkół podstawowych  Naszego powiatu oraz nauczyciele opiekunowie uczniów.

     Ważnym aspektem zorganizowanego konkursu był aspekt edukacyjny w ramach, którego wystąpił Starosta Powiatu Dębickiego pan Adam Pieniążek dzieląc się własnymi, przemyśleniami o roli każdego z nas w zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza,  Przewodniczący Rady Gminy Dębica pan Piotr Żybura poinformował zebranych o zanieczyszczeniu powietrza w Pustkowie -Osiedlu, dr n. med. Lesław Ciepiela przedstawił  przyczyny objawy i leczenie chorób wywołanych zanieczyszczeniem środowiska, a pani Marta Cwynar główny specjalista Wydziału Monitoringu Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przedstawiła stan zanieczyszczenia powietrza w powiecie dębickim.                                                                         

     Nagrodzonym uczniom  Starosta  Powiatu Dębickiego pan Adam Pieniążek, pani dr Anna Wilczyńska dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy, pan dyrektor szkoły Sławomir Słyś oraz pani Joanna Przeworska specjalista Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Dębicy wręczyli wyróżnienia i nagrody.

      W ramach kampanii prowadzonej z inicjatywy Naszych uczniów wydrukowaliśmy, dzięki środkom finansowym pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Firmy DARCO Sp. z o.o., ulotki edukacyjne. Mają one na celu zwrócenie uwagi szerokiej rzeszy mieszkańców naszego powiatu na problem trucizn emitowanych do atmosfery z domowych palenisk.

      Działania podjęte w ramach akcji ,,Trucizny z domowego komina” będą kontynuowane w kolejnych latach.

                                                                                                                                                                                   J.Łukaszewska

b_150_100_16777215_00_images_trut1.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut2.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut3.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut4.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut5.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut6.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut7.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut8.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut9.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut10.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut11.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut12.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut13.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut14.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut15.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut16.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut17.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut18.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut19.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut20.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut21.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut22.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut23.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut24.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut25.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut26.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut27.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut28.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut29.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut30.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut31.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut32.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut33.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut34.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut35.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut36.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut37.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut38.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut39.jpgb_150_100_16777215_00_images_trut40.jpg