Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

Dębica dnia 24 października 2019 r.

 

Fundacja Rozwoju Obrotu

Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

     W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do ZSZ w Pustkowie-Osiedlu, zwanego dalej ZSZ w dniu 18 października 2019 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębną Petycję - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, udziela się odpowiedzi na wskazane we wniosku pytania.

Ad. Pkt 1) Na dzień złożenia w/w wniosku w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu dokonuje się wszelkich płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. za pomocą przelewów z/na rachunek bankowy.

Ad. Pkt 2) Nie planuje się wdrożenia płatności za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych.

Ad. Pkt 3) Zważywszy na charakter ZSZ w Pustkowie-Osiedlu, dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej za pomocą rachunku bankowego jest najdogodniejszą formą płatności.

Ad. Pkt 4) i 5) Nie dotyczy

Ad. Pkt-y 6) i 7) Osobami upoważnionymi do dokonywania przelewów bankowych w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu są: Sławomir Słyś, Marta Szczygieł, Małgorzata Helt, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 14 6818739, NIP: 872-14-96-225.

Ad 1P. W ZSZ w Pustkowie-Osiedlu nie ma konieczności wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych – według w/w wyjaśnień.

Ad 2P. W odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego wdrożenie płatności za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych byłoby bezzasadne z powodu na nieliczne wpłaty. Najdogodniejszą formą płatności bezgotówkowej są przelewy z/na rachunek bankowy.

Ad 3P. ZSZ w Pustkowie-Osiedlu nie posiada podległych jednostek.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4 art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), ZSZ w Pustkowie-Osiedlu udziela odpowiedź na rozpatrzoną petycję i zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia. Uznaje się, że wniesiona petycja dotycząca „dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych”, zasługuje na uwzględnienie. Petycja podmiotu wnoszącego wpłynęła do tut. ZSZ w Pustkowie-Osiedlu w dniu 18 października 2019 r., została zamieszona na stronie internetowej, za zgodą podmiotu składającego. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej podano również przewidywany termin załatwienia petycji.

W ZSZ w Pustkowie-Osiedlu dokonuje się płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. za pomocą przelewów z/na rachunek bankowy, jest to najdogodniejsza forma płatności bezgotówkowej. W związku z tym nieuzasadnione jest wdrażanie jakichkolwiek procedur pod kątem płatności z wykorzystaniem terminali płatniczych.

Z poważaniem

Dyrektor ZSZ w Pustkowie-Osiedlu

Sławomir Słyś