POWIATOWY KONKURS POETYCKO LITERACKI

  STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY

DZIEKAN ROMAN WOŹNY – PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. STANISŁAWA BM W PUSTKOWIE – OSIEDLU

ORAZ SZKOLNE KOŁO CARITAS ZSZ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W PUSTKOWIE – OSIEDLU

 serdecznie zapraszają wszystkich uczniów kl. 8 szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich do wzięcia udziału

Powiatowym Konkursie Poetycko – Literackim przebiegającym pod hasłem XIX Dnia Papieskiego: „Wstańcie, chodźmy!”.

Konkurs Papieski

Zgoda na przetwarzanie danych - uczeń niepełnoletni

Zgoda na przetwarzanie danych - uczeń pełnoletni