Informacja dla Kandydatów ( absolwentów Gimnazjów i Szkół Podstawowych ) w związku z postępowaniem rekrutacyjnym!!!

W związku z licznymi pytaniami absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych zainteresowanych kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym z innowacją pedagogiczną obrona terytorialna w naszej szkole - dotyczących maksymalnej liczby uczniów przewidzianych do przyjęcia do tych klas informuję, że Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zwiększeniu limitu naboru do obu ww. klas do 30 uczniów. Stosowna poprawka zostanie uwzględniona w elektronicznym systemie naboru w najbliższym czasie.