REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO „Zainspirowani nowelami”

CELE KONKURSU:

 - mobilizowanie uczniów do pracy twórczej,

 - popularyzacja 8 nowel (będących lekturą w tegorocznej 8 edycji „Narodowego Czytania”) wśród młodzieży,

 - rozpoznawanie i doskonalenie wyrażania emocji poprzez słowo i obraz (tworzenie map myśli),

 - budowanie kompetencji językowych poprzez podwyższenie sprawności w posługiwaniu się językiem ojczystym,

 - uwrażliwienie młodzieży na problemy podejmowane w polskiej nowelistyce.

 

ORGANIZATOR:  Biblioteka szkolna.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSZ im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pustkowie – Osiedlu.
 2. Uczestnicy konkursu tworzą mapę myśli do wybranej przez siebie noweli, wchodzącej w skład propozycji tegorocznego Narodowego Czytania. Podpisane prace wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych składają w bibliotece w formie plakatu, forma A4).
 3. Prace uczestników oceniane będą przez Jury (panie: A. Rokitę,
 4. Sadkowską – Kaczkę, K. Osak i  R. Dykiel, A. Dziurgot).
 5. Jury wybierze 3 najlepsze prace i przyzna nagrody. Dodatkowo uczeń otrzyma cząstkową ocenę (6) z języka polskiego.
 6. Decyzje Jury są ostateczne.
 7. Pracę konkursową wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej do 27.05.2019 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 29.05.2019 r.
 9. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację jego pracy i wizerunku na stronie internetowej zszpustkow.edu.pl

Osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków

(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz

 1. Orka– Władysław Stanisław Reymont
 2. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 3. Sachem– Henryk Sienkiewicz
 4. Sawa(z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski