EDUKACJA MUNDUROWA - Musztra zespołowa i indywidualna.

b_150_100_16777215_00_images_jjust1.jpgW dniu 29 listopada 2018 r  odbyły się kolejne zajęcia  z edukacji mundurowej dla uczniów klasy Liceum Ogólnokształcącego.  Dzisiaj st. szer. Jan Rec żołnierz kompanii reprezentacyjnej WP służący obecnie w 33 blp z Dębicy  zapoznał uczniów klasy pierwszej LO z podstawami regulaminów musztry. Uczniowie ćwiczyli ustawienia w dwójkach i czwórkach oraz przemieszczanie się w marszu. Podczas tych zajęć młodzież  poznała podstawy musztry indywidualnej i zespołowej.

Podczas lekcji edukacji mundurowej dla uczniów klasy 2 LO   uczniowie doskonalili ćwiczenia musztry indywidualnej i zespołowej przy muzyce. Zajęcia bardzo podobały się uczniom którzy chętnie doskonalili poprawność wykonania ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy  uczniowie  z klas mundurowych opanują  w stopniu bardzo dobrym zasady określone w regulaminie musztry i będą godnie reprezentować szkołę podczas wielu uroczystości patriotycznych, patriotyczno  – religijnych i szkolnych.

 b_150_100_16777215_00_images_jjust2.jpgb_150_100_16777215_00_images_jjust3.jpg