Wycieczka do Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie klasy III Tż w ramach działań Ligi Ochrony Przyrody i poszerzenia z biologii.

   b_150_100_16777215_00_images_muzeum.jpg W ramach realizacji programu wycieczki zwiedziliśmy jedno z najlepiej wyposażonych na świecie  Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które gromadzi eksponaty z zakresu historii farmacji i techniki farmaceutycznej. Ekspozycja muzeum obejmuje pięć kondygnacji budynku, na ulicy Floriańskiej,  w tym piwnice i strych.

Duże wrażenie na uczniach zrobił pokój poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi – farmaceucie, pionierowi w zakresie destylacji ropy naftowej i wynalazcy lampy naftowej, w którym prócz prototypu pierwszej lampy naftowej, znajdują się m.in. domowa apteczka Łukasiewicza,  sekretarzyk, rękopiśmienny manuał apteczny i wyposażenie apteki w Brzostku wykonane osobiście przez Łukasiewicza.

     Wśród licznych eksponatów na szczególną uwagę zasługiwały polskie wynalazki w zakresie techniki farmaceutycznej takie jak np. opatentowane przez Mariana Zahradnika odważniki o wagach poniżej jednego grama, których kształt wskazuje na ich wagę. Odważniki takie przyjęły się w krajach monarchii Austro-Węgierskiej, a później w całej Europie i z niewielkimi zmianami są stosowane do dzisiaj. Uczniom podobał się też inny  ciekawy wynalazek -urządzenie elektryczne do sterylizacji recept, które miało chronić farmaceutę przed zarażeniem się drobnoustrojami przeniesionymi na recepcie.

     Imponująca była również obszerna kolekcja ziół podwieszonych u sufitu na strychu, czyli ostatniej kondygnacji muzeum wśród, których uczniowie starali się rozpoznawać wybrane rodzime gatunki roślin .

     Pełni wspaniałych wrażeń, zachwyceni oryginalnymi eksponatami muzeum  pięknem Krakowskiego Rynku  i subordynacją uczestników, wróciliśmy do domu.

J.Łukaszewska

b_150_100_16777215_00_images_muzeum1.jpgb_150_100_16777215_00_images_muzeum2.jpgb_150_100_16777215_00_images_muzeum3.jpgb_150_100_16777215_00_images_muzeum4.jpgb_150_100_16777215_00_images_muzeum5.jpgb_150_100_16777215_00_images_muzeum6.jpg