,,Trucizny z domowego komina” –cykl działań podejmowanych w naszej szkole

    b_150_100_16777215_00_images_trucizna1.jpgPiąty  rok trwa podjęta z  inicjatywy p. Dyrektora Sławomira Słysia, przy aktywnej pomocy pani Joanny Przeworskiej z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Dębicy akcja ,,Trucizny z domowego komina” propagująca konieczność działań zapobiegających paleniu śmieci w domowych kotłach. Polega ona na zorganizowaniu w naszej szkole II edycji  konkursu na plakat oraz prezentację multimedialną pod tytułem, „Trucizny z domowego komina”, informującą o wpływie  zanieczyszczeń emitowanych z domowych palenisk na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych powiatu dębickiego.

    Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów (przysłano 121 prac). Wzięło w nim udział osiem szkół ponadgimnazjalnych, jedenastu gimnazjów i dwanaście szkół podstawowych  naszego powiatu oraz nauczyciele opiekunowie uczniów.

     Ważnym aspektem zorganizowanego konkursu był aspekt edukacyjny w ramach, którego Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości pan Wiesław Stanaszek zaprezentował działania ograniczające emisję niską w Dębicy, a pani Jolanta Ciba specjalista Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przedstawiła stan zanieczyszczenia powietrza w powiecie dębickim.                                                                                 

     Nagrodzonym uczniom  pani Anna Wilczyńska Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz pan Dyrektor Szkoły Sławomir Słyś i pani Joanna Przeworska specjalista Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Dębicy o wręczyli wyróżnienia i nagrody.

      W ramach kampanii prowadzonej z inicjatywy  naszych uczniów  wydrukowaliśmy, dzięki środkom finansowym pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Firmy DARCO Sp. z o.o., ulotki edukacyjne. Mają one na celu zwrócenie uwagi szerokiej rzeszy mieszkańców naszego powiatu na problem trucizn emitowanych do atmosfery z domowych palenisk.

      Działania podjęte w ramach akcji ,,Trucizny z domowego komina” będą kontynuowane w kolejnych latach.

J. Łukaszewska

b_150_100_16777215_00_images_trucizna2.jpgb_150_100_16777215_00_images_trucizna3.jpgb_150_100_16777215_00_images_trucizna4.jpgb_150_100_16777215_00_images_trucizna5.jpgb_150_100_16777215_00_images_trucizna6.jpg