Wojskowe szkolenie instruktorsko - metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych.

b_150_100_16777215_00_images_jezioro.jpgZespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu  od lat kształci klasy o profilu mundurowym. W październiku nauczycielka ZSZ  -  Pani Justyna Szerszeń wzięła udział
w 7 edycja wojskowego szkolenia instruktorsko - metodycznego dla nauczycieli.

45 pedagogów  z różnych szkół średnich z całej Polski  przez 5 dni uczestniczyło  w szkoleniu poligonowym w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

b_150_100_16777215_00_images_jezioro1.jpgNa szkolenie specjalistyczne, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, składały się zajęcia teoretyczne (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, SERE), poglądowe (obserwacja zajęć prowadzonych w CSWIiCh pokaz uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza) oraz praktyczne (m.in. szkolenie strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, łączności, medyczne, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR).

Do najciekawszych i najbardziej widowiskowych należały zajęcia przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia Wodnego "Osobowice"- czyli przeprawa przez Odrę transporterem opancerzonym PTS oraz łodziami motorowymi.

b_150_100_16777215_00_images_jezioro2.jpgKurs miał na celu podniesienie umiejętności metodycznych i wiedzy merytorycznej z przedmiotów wojskowych zawartych w "Minimum Programowym realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programach szkolenia członków organizacji pozarządowych, wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia".

W uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia wzięła udział przedstawicielka Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Pani Agnieszka Orzechowska, która podziękowała uczestnikom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie szkolenia.

Celem przedsięwzięcia było ujednolicenie procesu szkolenia młodzieży klas mundurowych w oparciu o zajęcia programowe zawarte w Minimum, a także przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą tak, aby szkoła mogła jak najlepiej przygotować młodzież do odbycia skróconej służby przygotowawczej.

b_150_100_16777215_00_images_jezioro3.jpgb_150_100_16777215_00_images_jezioro4.jpgb_150_100_16777215_00_images_jezioro5.jpgb_150_100_16777215_00_images_jezioro6.jpg