Wycieczka na Politechnikę Rzeszowską Wydział Inżynierii Środowiska klasy II i III tż w ramach działań Ligi Ochrony Przyrody i poszerzenia z biologii.

   b_150_100_16777215_00_images_wyjazd.jpg

Zgodnie z zainteresowaniami naszych uczniów zrealizowaliśmy program, który obejmował zapoznanie z zapleczem laboratoryjnym Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej:

    - Laboratorium Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa gdzie poznaliśmy  metody i urządzenia do odzyskiwania ciepła

    -Laboratorium Konwersji Energii i Proekologicznych Technologii wyposażone  między innymi w analizator gazów z różnych procesów technologicznych, bombę kolorymetryczna do pomiaru energii paliw cieplnych oraz produktów spożywczych

    - Laboratorium Technik Pomiarów i Sterowania Transportem Wody i Ścieków   gdzie uczniowie interesowali się szczególnie aparatem do automatycznego poboru próbek, lekką płytą dynamiczną ,sondą do pomiaru prędkości w korytach otwartych

     -Laboratorium Mikrobiologiczne, które dzięki profesjonalnemu wyposażeniu uczestniczy w programie badań nad drobnoustrojami wykorzystywanymi w ochronie wód powietrza i gleby.

     Pobyt na uczelni był okazją do nawiązania współpracy z Politechniką Rzeszowską, planujemy  kolejny wyjazd  na zajęcia warsztatowe poświęcone badaniu kaloryczności produktów spożywczych.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_aparat.jpg

b_150_100_16777215_00_images_aparat2.jpg

Aparatura badawcza służąca do pomiarów parametrów meteorologicznych. 

                                                                                                        

J.Łukaszewska

b_150_100_16777215_00_images_wyjazd11.jpgb_150_100_16777215_00_images_wyjazd12.jpg

b_150_100_16777215_00_images_wyjazd13.jpg