,,Trucizny z domowego komina” – cykl działań podejmowanych w naszej szkole

b_150_100_16777215_00_images_plaakkat.jpgCzwarty rok trwa, podjęta z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu p. Sławomira Słysia, przy aktywnej pomocy p. Joanny Przeworskiej z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Dębicy, akcja ,,Trucizny z domowego komina” propagująca konieczność działań zapobiegających paleniu śmieci w domowych kotłach.

Pierwszy etap działań obejmował uczniów naszej szkoły. Problem zanieczyszczenia powietrza popularyzowaliśmy przez przeprowadzenie konkursu na plakat informującego o wpływie zanieczyszczeń emitowanych z domowych palenisk na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka.

Kolejna formą działań było zorganizowanie konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ramach ,którego wykonali oni w formie elektronicznej prezentacje oraz plakaty pod tytułem ,,Trucizny z domowego komina”. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów( przysłano 115 prac). Wzięły w nim udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i kilkanaście szkół gimnazjalnych naszego powiatu.

W bieżącym roku szkolnym akcja ,,Trucizny z domowego komina” objęła kilka tysięcy mieszkańców gminy i miasta Dębica. W ramach kampanii prowadzonej z inicjatywy naszych uczniów wydrukowaliśmy, dzięki środkom finansowym pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Firmy DARCO Sp. z o.o., ulotki edukacyjne. Mają one na celu zwrócenie uwagi szerokiej rzeszy mieszkańców naszego powiatu na problem trucizn emitowanych do atmosfery z domowych palenisk.

Działania podjęte w ramach akcji ,,Trucizny z domowego komina” będą kontynuowane w kolejnych latach.

J. Łukaszewska