Licealiści na strzelnicy.

b_150_100_16777215_00_images_strzelecc.jpgW dniu 16 listopada 2017 r. na Strzelnicy w Tarnowie odbyło się szkolenie oraz praktyczne strzelanie dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu. Zajęcia na strzelnicy odbyły się w ramach zaplanowanych ćwiczeń praktycznych dla klasy mundurowej

Młodzież uczestniczyła w szkoleniu przeprowadzonym przez Panią Justynę Szerszeń z zakresu:

budowy broni,

zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią,

zasad i warunków strzelania,

warunków bezpieczeństwa na strzelnicy.

b_150_100_16777215_00_images_strzelecc1.jpgUczniowie pod nadzorem instruktorów, p. płk. rez. Wojciecha Szmajdy oraz mjr rez. Krzysztofa Zapłackiego doskonalili swoje umiejętności z zakresu strzelania z różnych rodzajów broni: pistoletu Glock, karabinku kbk AK oraz karabinku sportowego kbks.

b_150_100_16777215_00_images_strzelecc2.jpgMłodzież doskonaliła prowadzenie celnego ognia z karabinka kbks i kbk AK na odległość 50 metrów do celu nieruchomego z postawy strzeleckiej leżąc. Z postawy stojącej z pistoletu Glock 9 mm do celu na odległość 15 m.

b_150_100_16777215_00_images_strzelecc3.jpgNajlepszymi strzelcami zostali z:

karabinka kbks - Karolina Siwula.

karabinka kbk AK – Przemysław Marnik

pistolet Glock – Anna Kuczkowska.

b_150_100_16777215_00_images_strzelecc4.jpgTaki wyjazd to doskonała forma propagowania strzelectwa sportowego i przygotowania obronnego społeczeństwa. Dzięki takim zajęciom, ludzie będą wiedzieć jak w bezpieczny sposób posługiwać się bronią, nie będą bać się obsługi broni. Strzelanie uczy pokory, samodyscypliny, panowania nad emocjami, strachem i poziomem adrenaliny, który bywa olbrzymi. Kiedy strzelec wstrzymuje oddech liczą się tylko tarcza i cel.” – mówi wychowawca klasy mundurowej Justyna Szerszeń

Organizatorami wyjazdu i opiekunami podczas wycieczki były panie Małgorzata Fornek oraz Justyna Szerszeń