Porozumienie podpisane…

b_150_100_16777215_00_images_dyr1.jpg18 stycznia 2024 r. w siedzibie w Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu – Sławomir Słyś oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu – ppłk Witold Witkowski podpisali Porozumienie o Współpracy mające na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego.

b_150_100_16777215_00_images_dyr2.jpgPorozumienie zawiera także szereg działań wspierających Szkołę przez WCR w szkoleniu uczniów  kształcących się aktualnie w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziale Przygotowania Wojskowego w Pustkowie-Osiedlu. W podpisanym dokumencie WCR w Mielcu zobowiązał się do podejmowania wspólnie ze szkołą działań promocyjno-informacyjnych skierowanych do uczniów klas ósmych w czasie rekrutacji do klasy pierwszej LO w Oddziale Przygotowania Wojskowego w Pustkowie-Osiedlu na rok szkolny 2024/2025.  Działania informacyjne mają na celu zapoznanie ósmoklasistów z bogatą ofertą dalszego kształcenia zarówno w Oddziałach Przygotowania Wojskowego oraz w dalszej kolejności studiowania na uczelniach wojskowych. Działania informacyjne to również przekazanie młodzieży wszelkich informacji dotyczących możliwości wstąpienia do zawodowej służby wojskowej poprzez służbę przygotowawczą lub szkolnictwo wojskowe, zdobycia konkretnej specjalności wojskowej i warunków rozwoju, jakie stwarza system szkolnictwa wojskowego, od szeregowego do oficera. Nauka w OPW co istotne nie stwarza konieczności obligatoryjnego wybrania służby wojskowej po ukończenie ww. liceum ale stanowi w pewnym sensie drogowskaz co do wyboru dalszej drogi życiowej.  Warto przypomnieć, że Liceum Ogólnokształcące w Pustkowie-Osiedlu z Oddziałami Przygotowania Wojskowego jest jedyną tego typu szkołą certyfikowaną w Powiecie Dębickim, kształcąca na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z 29 marca 2021 r.  Zajęcia w tej klasie prowadzą żołnierze 33 blp z Dębicy. Młodzież uczestniczy w 5-dniowym obozie poligonowym. Uczniowie otrzymują wyposażenie i umundurowanie z dotacji MON.