HOTELARZE NA 100 %

b_150_100_16777215_00_images_der.jpgOkręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki z egzaminu zawodowego, który hotelarze zdawali w styczniu 2023 roku. Wszyscy uczniowie z klasy 4 technikum hotelarskiego zdali egzamin zawodowy z kwalifikacji HGT.06 Realizacja usług w recepcji.  Najwięcej punktów z części pisemnej  uzyskał Gabriel Kaleta 88 % i Małgorzata Buczek  100% z części praktycznej.

Hotelarze otrzymali ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

GRATULACJE !!!!!!!!!!