Światowy Dzień Poezji

b_150_100_16777215_00_images_ppoezja.jpgCorocznie Światowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca. Święto zostało zainicjowane przez UNESCO w 1999 roku. Głównym miejscem obchodów tego dnia jest Paryż i w tym czasie organizowane są wydarzenia literackie, spotkania autorskie, warsztaty pisarskie, które promują czytanie, pisanie i publikowanie poezji w aspekcie międzynarodowym. Według UNESCO, święto ma dać nowy impuls aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie.

W Polsce koordynacją imprez organizowanych w Światowym Dniu Poezji zajmuje się Komitet Organizacyjny. W polskich miastach odbywają się wydarzenia poetyckie, na które zapraszani są goście z całego świata. Celem obchodów jest popularyzowanie w trakcie wydarzeń literackich rodzimej poezji i zagranicznej. Na spotkania przyjeżdżają poeci, dziennikarze i osoby związane z literaturą. W tym czasie wręczane są także nagrody, między innymi dla wybitnych polskich poetów i zagranicznych.

b_150_100_16777215_00_images_ppoezja1.jpg„Ale poezja musi być obecna i musimy zatrzymać się na tę jedną sekundę,  by móc ją dostrzec, nawet w najprostszych i najbardziej banalnych zdarzeniach”

Nancy H. Kleinbaum