Edycja I Olimpiady Umiejętności Hotelarskich – 2022/2023 Motto: HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ

b_150_100_16777215_00_images_oollii1.jpg25 października 2022 roku uczniowie klasy 4 technikum hotelarskiego wzięli udział w szkolnym etapie I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji to: KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLUCZEM DO PROFESJONALNEJ OBSŁUGI GOŚCIA​.  Najwięcej punktów zdobyli uczniowie: Gabriel Kaleta i Gabriela Kłoda z klasy 4. Według regulaminu OUH uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu okręgowego, który odbędzie się 13 grudnia 2022 r. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Głównymi celami Olimpiady są:

  1. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa,
  2. motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
  3. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
  4. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia,
  5. poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu,
  6. zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,
  7. podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich,
  8. integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,
  9. dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.

​/BZ/