ETAP SZKOLNY XIV OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

b_150_100_16777215_00_images_oollii.jpgW październiku 2022 roku został przeprowadzony etap szkolny XIV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tytuł przewodni: „Turystyka odpowiedzialna”. Najwięcej punktów zdobyłi uczniowie: Gabriel Kaleta i Filip Ciesielski z klasy 4. Według regulaminu OWH uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu okręgowego, który odbędzie się 4 stycznia 2023 r. w Rzeszowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Główne cele Olimpiady to:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji,
  • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
  • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
  • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
  • prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami,
  • integracja środowiska hotelarskiego.

/BZ/