Młodzieżowa Rada Powiatu Dębickiego

b_150_100_16777215_00_images_radapowiat1.jpgW poniedziałek 10 października 2022 r. w sali sesyjnej dębickiego starostwa odbyło się spotkanie  delegacji ze szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego. Naszą Szkołę reprezentowały: Katarzyna Kosińska, Nikola Kras.

Spotkanie  otworzył wicestarosta Adam Pieniążek, przedstawiając procedurę oraz podstawy prawne dotyczące działalności młodzieżowych rad gmin i powiatów, które w zeszłym roku zostały szczegółowo ukonstytuowane w ustawie.

b_150_100_16777215_00_images_radapowiat.jpgPodczas  spotkania dyrektor Wydziału Edukacji – Anna Wilczyńska omówiła  zasady funkcjonowania rady, przedstawiła procedurę powołania, która – po przyjęciu uchwały przez Radę Powiatu Dębickiego – będzie polegała na przeprowadzeniu w szkołach wyborów. Wybrani przedstawiciele zasiądą następnie w 15-osobowej Młodzieżowej Radzie Powiatu i zgodnie ze swoimi kompetencjami wybiorą prezydium, a następnie będą podejmować uchwały.

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym z 2021 r. Młodzieżowa Rada Powiatu ma pełnić rolę reprezentacji młodzieży.  Jej celem jest uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz możliwość wyrażania opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.