XIX Konkurs Ekologiczny

Starostwo Powiatowe w Dębicy

oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu

serdecznie zapraszają

na  XIX Konkurs Ekologiczny

„Nasz wpływ na zanieczyszczenie i ochronę wód”,

który odbędzie się  14 czerwca 2022r. o godz. 10.00.

 

PROGRAM   KONKURSU

  1. Przywitanie gości. Wprowadzenie do tematyki konkursu– Dyrektor Szkoły: pan Sławomir Słyś.
  2. Wystąpienie Starosty Powiatu Dębickiego.
  3. Przedstawienie przez panią Edytę Pałkowską z WIOŚ w Rzeszowie prezentacji nt.: ,,Stan zanieczyszczenia wód w powiecie dębickim”.
  4. Prelekcja pani Kingi Wróblewskiej z Wodociągów Dębickich o metodach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
  5. Omówienie przez panią Katarzynę Barnaś pracownika Sanepidu w Dębicy zakresu i wyników badań jakości wód .
  6. Przedstawienie prezentacji o znaczeniu wody i jej jakości dla naszego zdrowia przez dr n. med. Lesława Ciepielę z ZOZ w Dębicy
  7. Wręczenie nagród i prezentacja dwóch najlepszych prac.