Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022r.

Data

Godzina

Kwalifikacja

01-06-2022r.

9:00

HGT.03 – cz. praktyczna

03-06-2022r.

9:00

HGT.02 – cz. pisemna

03-06-2022r.

11:30

HGT.03 – cz. pisemna

08-06-2022r.

8:00

HGT.02 – cz. praktyczna

08-06-2022r.

12:00

HGT.02 – cz. praktyczna

20-06-2022r.

13:00

TG.13 – cz. praktyczna

TG.16 – cz. praktyczna

21-06-2022r.

10:00

EE.08 – cz. pisemna

TG.07 – cz. pisemna

21-06-2022r.

12:00

TG.16 – cz. pisemna

23-06-2022r.

12:00

EE.09- CKZ w Dębicy

27-06-2022r.

12:30

EE.08 - CKZ w Dębicy

 

 **Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.4.1. Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*

**Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych liczb.