"Góra Grosza"

b_150_100_16777215_00_images_grosz1.jpgJak co roku odbyła się w naszej szkole wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem  jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Opiekunem  Akcji Góra Grosza w naszej szkole była pani Alicja Jagodzińska.

b_150_100_16777215_00_images_grosz.jpgUczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbonki. Nasi uczniowie zebrali łącznie sumę  575,04 zł. Zebrane środki zostały spakowane według procedur organizatora i przekazane Towarzystwu Nasz Dom za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Słowa uznania i podziękowania za  aktywny udział w akcji realizowanej w naszej szkole należą  się całej społeczności szkolnej, a szczególności:

Weronika Cisło,  klasa IILO

Nikola Kras, klasa IILO

Katarzyna Kosińska,  klasa IILO

Jan Główka, klasa IILO

Kamil Jemioło klasa IILO

Krystian Działowski  klasa ILO.