Zapowiedź nowej współpracy. Podpisano list intencyjny pomiędzy ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PUSTKOWIE-OSIEDLU a PROJEKTEM ZDROWIE (gabinety dietetyczne)

b_150_100_16777215_00_images_projekt1.jpgW dniu 8.04.2022r. w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu został podpisany LIST INTENCYJNY pomiędzy firmą PROJEKT ZDROWIE (gabinety dietetyczne) w Dębicy reprezentowaną przez p. inż. Magdalenę ParysZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Pustkowie-Osiedlu reprezentowanym przez p. Małgorzatę Fornek w zastępstwie dyrektora, p. Sławomira Słysia, dotyczący współpracy w kształceniu zawodowym uczniów w ramach innowacji pedagogicznej na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Dietetyka z Elementami Kosmetologii.

            List intencyjny dotyczy przede wszystkim współuczestniczenia ekspertów z PROJEKTU ZDROWIE w procesie dydaktycznym  uczniów ZSZ Pustków-Osiedle.

Współpraca ze strony PROJEKTU ZDROWIE realizowana będzie głównie poprzez:

  • udział w zajęciach w formie wykładów,
  • udział w zajęciach w formie warsztatów,
  • konsultacje dla zainteresowanych i biorących udział w konkursach tematycznych,
  • objęcie honorowym patronatem konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkołę.

Ze strony zaś szkoły:

  • promowanie wśród uczniów kształcenia w zakresie dietetyki i zdrowego stylu życia,
  • umożliwienie udziału uczniom w wydarzeniach organizowanych przez PROJEKT ZDROWIE,
  • zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o podejmowanych wspólnie działaniach.

Obie strony wyraziły wolę kontynuowania współpracy w zakresie podejmowanych w przyszłości inicjatyw z korzyścią dla obu stron.

b_150_100_16777215_00_images_projekt22.jpgb_150_100_16777215_00_images_projekt3.jpg