PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (źródło MEiN)

 

Zwracamy tegorocznym ósmoklasistom oraz doradcom zawodowym szczególną uwagę na nw. zawody:

Technik programista 351406

Technik hotelarstwa 422402

T
echnik żywienia i usług gastronomicznych 343404

poniżej link do szczegółowej informacji...

Prognoza zapotrzebowania...