Doskonalenie czyni mistrza - Musztra, postawy strzeleckie i topografia.

b_150_100_16777215_00_images_justka1.jpg13 stycznia odbyły się kolejne zajęcia dla klas mundurowych przeprowadzone przez 33 blp z Dębicy. Dzisiejsze zajęcia rozpoczął ppor. Adam Szela który zapoznał kadetów z tematem i celem szkolenia. Uczniowie zostali podzieleni na trzy punkty ćwiczebne.

Zajęcia miały na celu doskonalenie poznanych wcześniej elementów z zakresu topografii musztry i postaw strzeleckich.

Podczas zajęć kadeci doskonalili swoje umiejętności z przyjmowania postaw strzeleckich, zostały również zrealizowane ćwiczenia z musztry, a także kontynuowali pracę z topografią i mapą wojskową. Na zajęciach nie zabrakło również pracy z kompasem, wszyscy nauczyli się wskazywać kierunek poszukiwanego azymutu, dzięki płytce kompasu.

Szkolenie prowadzili żołnierze z 33 blp z Dębicy.

kpr. Artur Wójcik

kpr. Mariusz Baran

st.szer. Piotr Noga

kpr. Michał Micuła

Dziękujemy za zaangażowanie w szkolenie kadetów.

b_150_100_16777215_00_images_justka2.jpgb_150_100_16777215_00_images_justka3.jpgb_150_100_16777215_00_images_justka4.jpgb_150_100_16777215_00_images_justka5.jpgb_150_100_16777215_00_images_justka6.jpg