Uroczyste wręczenie nagród w VI Powiatowym Konkursie Poetycko-Literackim

Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych w VI Powiatowym Konkursie Poetycko-Literackim

 po odbiór nagród  (oczywiście wraz z opiekunami)

28 października (czwartek) 2021r. o godz.10:30

Wyrażamy podziękowanie wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz osobom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie konkursu.

ORGANIZATORZY

STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY,

KS. DZIEKAN ROMAN WOŹNY – PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. STANISŁAWA BM W PUSTKOWIE – OSIEDLU

ORAZ SZKOLNE KOŁO CARITAS W ZSZ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W PUSTKOWIE – OSIEDLU