X Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

b_150_100_16777215_00_images_justi.jpgW Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu w dn. 21-22 października br. Pani Justyna Szerszeń  wzięła udział w Forum dla szkół realizujących projekt Ministerstwa Obrony Narodowej - Odziały Przygotowania Wojskowego. Spotkanie było doskonałym sposobem aby w szerokim gronie przedstawicieli szkół, wojskowych jednostek patronackich, WKU, oraz Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” omówić wszystkie zagadnienia związane z realizacją programów dla klas wojskowych. Uczestnicy forum  wysłuchali wystąpienia dyrektora Biura gen. bryg. dr. inż. Artura Dębczaka, który podsumował dotychczasową współpracę w projektach dla kadetów. Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień  zawiązanych z profesjonalnym szkoleniem kadetów klas mundurowych. Zwrócono uwagę na projekty realizowane przez MON oraz szereg inicjatyw podejmowanych przez szkoły i jednostki wojskowe.

W roku szkolnym 2021/22  w Zespole Szkół Zawodowych  w Pustkowie - Osiedlu postała  1 klasa  objęta programem MON - Oddział Przygotowania Wojskowego. Naukę w tej klasie rozpoczęło 25 kadetów. Ministerstwo zapewnia zajęcia z żołnierzami (według opracowanego programu) oraz  dotację finansową obejmująca 80% kosztów  zakupu wyposażenia lub ubioru ucznia. Uczeń po ukończeniu klasy otrzyma certyfikat z MON oraz będzie miał skróconą służbę przygotowawczą do wojska jak również dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe.

W przyszłym roku szkoła również będzie tworzyć 1 klasę objętą programem Ministerstwa Obrony Narodowej – już dziś zapraszamy ósmoklasistów do Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu.

b_150_100_16777215_00_images_justi1.jpgb_150_100_16777215_00_images_justi2.jpg