XIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

b_150_100_16777215_00_images_hotelowe.jpgUczniów wszystkich klas technikum hotelarskiego zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej.

Założenia XIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (OWH) w roku szkolnym 2021/22:

- tytuł przewodni „Trendy w polskiej gastronomii hotelowej”

I etap (szkolny) do 15.10.2021 r.

II etap (okręgowy) 04.01.2022 r.

III etap (centralny) 05.04 do 07.04.2022 r.

Laureaci i pozostali finaliści Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje  w  zawodzie  technik  hotelarstwa na  podstawie  zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty.
Zgłoszenia do 8.10.20201r. u p. B. Ząbek

Szczegóły Olimpiady TUTAJ:   http://hotelarskaolimpiada.byd.pl/id,1/witamy