Szkolenie mundurowe w klasie drugiej.

b_150_100_16777215_00_images_szkolenn.jpgW dniu 23 września 2021 roku klasa 2 LO miała możliwość uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji mundurowej.  Dowódcą podczas dzisiejszych zajęć był ppor. Adam Szela  który powitał kadetów następnie przedstawił cele i założenia dzisiejszych zajęć. Tematem szkolenia było: Nauczanie przyjmowania postaw strzeleckich. Kadeci wykonywali ćwiczenia w dwóch grupach.  Żołnierze zwracali szczególna uwagę na bezpieczeństwo młodzieży podczas obsługi broni.

I – podpunkt szkolenia obejmował  czynności wykonywane podczas strzelania. Uczniowie zostali zapoznani komendami i obsługą broni konieczną podczas strzelania. Ćwiczyli oddawanie strzałów oraz zabezpieczanie broni zgodnie z poleceniami instruktora.

Szkolenie prowadził st. szer. Krzysztof Szydłowski.

II – podpunkt szkolenia obejmował nauczanie postaw strzeleckich i rozpoczynał cykl szkolenia z tego zakresu dla klasy drugiej. Uczniowie uczyli się przyjmowania gotowości wysokiej i niskiej w miejscu i w ruchu.  Zajęcia bardzo podobały się kadetom którzy ćwiczyli z dużym zaangażowaniem. Szkolenie prowadził szer. Gerard Ciba

Dziękujemy żołnierzom  33 blp za cierpliwość i otwartość podczas prowadzenia zajęć  z uczniami.

Opiekunem i koordynatorem zajęć była Pani Justyna Szerszeń

b_150_100_16777215_00_images_szkolenn1.jpgb_150_100_16777215_00_images_szkolenn2.jpg