„Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, nr umowy: 2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu  Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu

Realizacja: 01.12.2020 - 31.08.2022

Uczestnicy: 32 uczniów kształcenia zawodowego

Wartość projektu: 74 626,00 Euro

 

https://zszpustkow.edu.pl/index.php/staze-i-praktyki-w-hiszpanii-i-we-wloszech